Meie hindamisi aktsepteerivad kõik Eesti pangad

Kinnisvara hindamine on protsess, mille käigus leitakse kinnisvara antud ajahetke turuväärtus. Hinnatav objekt võib olla nii korter, maja, krunt, äripind või muu kinnistusregistrisse kantud objekt.
TallinnTartuPärnuKuressaare
Tüüpkorteralates 240 € *230 €alates 180 € *190 €
Muu korteralates 280 €alates 230 €alates 190 € *alates 190 €
Elamu, ridaelamu, majaosaalates 380 €alates 330 €alates 250 € *alates 300 €
Elamukruntalates 380 €alates 310 €250 € *alates 300 €
Ärihoone, tootmishoone, tootmismaa, ärikruntkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppel
* Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe paneelelamud* v.a. osavallad
HarjumaaTartumaa, Jõgevamaa, PõlvamaaPärnumaaSaaremaa
Korteralates 290 €alates 230 €alates 200 €alates 200 €
Elamu, ridaelamu, majaosaalates 380 €alates 330 €alates 280 €alates 320 €
Elamukruntalates 380 €alates 290 €alates 280 €alates 320 €
Maatulundusmaaalates 410 €alates 280 €alates 280 €alates 350 €
Ärihoone, tootmishoone, tootmismaa, ärikruntkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppel

Telli hindamine

Muud teenused:

Eksperthinnang paberil: lisandub 20 €
Lisahinnang: alates 90 €
Väljasõidutasu koos suulise hinnanguga: 50% teenuse hinnakirjajärgsest hinnast
Perspektiivne hinnang: lisandub 50% teenuse hinnakirjajärgsest hinnast

LVMi Hindajad

Kõik

Merle Siigla

kutseline hindaja
vara hindaja, tase 7
kutsetunnistuse nr 176338
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige

+372 503 8293

merle.siigla@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 30 aastat

Keeled: est, eng, rus

Tööpiirkond: kogu Eesti

Merle Siigla

Ando Lumiste

kutseline hindaja
kinnisvara hindaja, tase 6
kutsetunnistuse nr 151708

+372 5689 0500

ando.lumiste@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 13 aastat

Keeled: est, fin, eng

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Ando Lumiste

Kitty Kuningas-Kass

kinnisvara hindaja, tase 6
kutsetunnistuse nr 177428

+372 510 9410

kitty.kass@lvm.ee

Keeled: est, eng, rus

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Kitty Kuningas-Kass

Laire Kiveste

kutseline hindaja
kinnisvara hindaja, tase 6
kutsetunnistuse nr 189524
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige

+372 5193 6993

laire.kiveste@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 17 aastat

Keeled: est, rus, eng

Tööpiirkond: Pärnu, Pärnu maakond, Saaremaa, Muhumaa

Laire Kiveste

Siiri Siilaberg

kinnisvara hindaja, tase 6
kutsetunnistus 177432

+372 5672 0800

siiri.siilaberg@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 4 aastat

Keeled: est, eng

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Siiri Siilaberg

Anke-Lele Osi

Hindaja assistent

+372 5865 9444

anke-lele.osi@lvm.ee

Keeled: est, eng

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Spetsialiseerumine: elamud, korterid, kinnistud

Erlike Kumar

kutseline hindaja
kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kutsetunnistuse nr 160080

+372 5679 7400

erlike.kumar@lvm.ee

Keeled: est, eng, rus

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Erlike Kumar

Jane Nurmoja

kutseline hindaja
kinnisvara nooremhindaja, tase 5
kutsetunnistuse nr 202935
EESTI KINNISVARA HINDAJATE ÜHINGU LIIGE

+372 5683 7400

jane.nurmoja@lvm.ee

Keeled: est, eng

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Jane Nurmoja

Kai Kask

kutseline hindaja
nooremhindaja, tase 5

+372 5628 1900

kai.kask@lvm.ee

Keeled: est

Tööpiirkond: Saaremaa, Muhumaa

Kai Kask

Margus Kruut

kutseline hindaja
kinnisvara nooremhindaja, tase 5
kutsetunnistuse nr 176326
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige

+372 506 4987

margus.kruut@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 31 aastat

Keeled: est, fin, eng, rus

Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa

Margus Kruut

Mari-Ann Tammiste

kutseline hindaja
kinnisvara hindaja, tase 6
kutsetunnistuse nr 202953

+372 5907 9960

mariann.tammiste@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 3 aastat

Keeled: est, eng

Tööpiirkond: Tartu, Tartumaa

Mari-Ann Tammiste

Viktoria Ivanova

kutseline hindaja
kinnisvara nooremhindaja, tase 5
kutsetunnistuse nr 189522

+372 5814 5068

viktoria.ivanova@lvm.ee

Staaž kinnisvaras: 10 aastat

Keeled: est, rus

Tööpiirkond: Tartu, Tartu maakond, Lõuna-Eesti

Viktoria Ivanova

Eksperthinnanguid koostame järgmistel eesmärkidel:
– Laenutagatise turuväärtuse määramiseks;
– Finantsaruandluseks;
– Müügihinna määramiseks;
– Investeerimisotsuste tegemiseks;
– Kohtulike vaidluste puhul;
– Enampakkumistel alghinna määramiseks;
– Muudel kliendi poolt tellitud juhtudel.

LVM Kinnisvara on tegelenud kinnisvara hindamisega alates 1993. aastast. Meie eksperthinnangud valmivad kooskõlas EKHÜ kehtestatud Heade Tavade Koodeksiga. Hindamisel lähtume Riiklikest Eesti varahindamise standarditest EVS 875. Hinnang vormistatakse kirjalikult eksperthinnanguna. Meie poolt koostatud eksperthinnaguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused ja finantsinstitutsioonid. Pankadele edastatakse hinnangud digitaalselt allkirjastatult e-hinnangutena, mis tagavad tellijale kiiruse ja konfidentsiaalsuse.

LVM Kinnisvara OÜ-s töötavad hindajad on oma ala professionaalid, kelledel on pikaajaline töökogemus kinnisvarahindajana, mida toetab vastavasisuline kõrgharidus ja pidev täiendõpe.

Teie kiri on saadetud

×
×