Kas liita Kudjape Kuressaarega?

Harold Kiisler 22. märts 2021

LUGEJA KÜSIB: Kas liita Kudjape Kuressaarega?

Kuressaare eeslinn Kudjape. Sinna ehitatakse varsti uus asum – Lahevere. Kunagine väikeküla aina laieneb ja tiheneb, kasvab kokku Kuressaarega. Kas ei oleks mõistlik liita eeslinn Kuressaare linnaga asustusüksusena – vähemalt tihedalt asustatud, linnastuv piirkond? Väärikas kingitus linna 460. sünnipäevaks ning linn tõuseks Eesti linnade edetabelis.

Ingmar Saksing LVM Kinnisvarast leiab, et kinnisvara ostja jaoks olulist vahet ei ole, kus hoone asub. Eripära kadus haldusreformiga, kui kõik muutus üheks Saaremaa vallaks.

Rolli mängib lasteaia- ja koolikohtade jagamine, toetuste suurused. Mõnes vallas on taristu ja sotsiaaltoetused paremad. Saksing arvab, et pigem saab Kudjape linna arvelt avanssi.

Liia Steinbergi, Kudjape alevikuvanema sõnul ei ole selle mõttega ammu keegi välja tulnud. Tema sõnul on Kudjape linnaga niigi koos ning linnainimesed kasutavad Kudjape võimalusi samamoodi nagu sealsed elanikud linna omasid.

Ta tõi näitena Kudjape mängu-väljakud, mis on muutunud väga populaarseks. Kudjapel on ka väike skate-park, pallimänguväljakud ning praegu loodetakse juurde saada jõulinnak.

Liis Juulik, Saaremaa vallasekretär, nendib, et menetluslikult ei ole kahe asustusüksuse ühendamine keerukas protsess. Saaremaa vallaks ühinemisel tegid ühinevad omavalitsused läbi mitmeid selliseid protsesse, eelkõige nimede muutmiseks. Küll on tema sõnul oluline, et muudatus oleks põhjendatud. Peab olema selge, millised on need elulised asjaolud peale selle, et mõnes paigas on ühel pool tänavat Kuressaare ja teisel Kudjape. Otsust peab toetama kohalik kogukond ning rolli võib mängida ka ajalooline asustus-jaotus. Mitmesugused eeskirjad kehtivad samamoodi mõlemas paigas. Näiteks heakorra eeskiri kehtib tiheasustusalal, mida mõlemad ka on.

Allikas: Saarte Hääl

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×