LVM Kinnisvara: 7 soovitust üürilepingu sõlmimiseks

Ingmar Saksing 16. aug. 2011

Mõned ajad tagasi kirjutasime kinnisvaraturu tulevikust. Nagu ennustasime 2009 aasta alguses on tänaseks üüriturg saanud kinnisvaraturul oluliselt suurema osa. Mida tuleks aga tänasel üüriturul, seda siis nii üürileandjana, kui ka üürnikuna, jälgida?

Alljärgnevalt 7 soovitust mida tuleks üüriturul kokkuleppeid sõlmides jälgida:

  1. Sõlmi kirjalik leping – kuigi seadus lubab sõlmida ka suuliseid kokkuleppeid, on neid raske tõendada.
  2. Kontrolli volitusi – poolte isikusamasuse kontrollimine on lihtne. Lisaks tuleks kontrollida kas kinnisvara kuulub üürileandjale või on selle omanik hoopis keegi kolmas, kes ei pruugi aga kokkuleppega nõustuda.
  3. Kontrolli tausta – tausta on lihtne kontrollida maksehäireregistrist. Teha tuleks seda nii üüriniku, kui üürileandaja osas. Kui üürniku puhul on see üsna tavaline, siis üürileandja puhul tehakse seda harva. Samas võidakse just üürileandja suuremate võlgade korral kinnisvara sundenampakkumisel müüa. Sõlmitud lepingut aga ei pruugi uus omanik soovida jätkata.
  4. Maksa ülekandega – nii ei teki tasumise osas vaidlusi. Suuliste kokkulepete puhul on aga see tõend üürilepingu sõlmimise kohta.
  5. Tutvu kõrvalkuludega – ka suvised arved võivad olla ehmatavalt suured. Kokku tuleks leppida lisaks see, kas üürnik tasub kõik kulud või jäävad näiteks maja remondilaenuga seotud kulud üürileandja kanda.
  6. Vormista üleandmise-vastuvõtmise akt – kõige õigem on akti lisada fotod. Nii on võimalik hiljem näiteks tuvastada, kas veiniklaase oli üleandmisel 4 või 6.  
  7. Fikseeri näidud – uuemate majade puhul piisab ka sellest, kui kokku lepitakse näitude fikseerimise kuupäev – kauglugemissüsteemi puhul saab täpsed näidud fikseerida haldur distantsilt. Elektriarvesti puhul tasub kirja panna ka arvesti enda number. 

Nii nagu iga kokkuleppe puhul, on ka üürilepingu sõlmimisel oluline usaldaus. Samas diskreetne kontroll aitab ära hoida võimalikud kahjud.

LVM Kinnisvara: sõlmida tuleks kirjalik leping!

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×