LVM Kinnisvara: eksperthinnangut koostades ei ole eksitud

Ingmar Saksing 22. aug. 2011

Meie Maa 22. augustil ilmunud artiklis „Teelaiendusele loovutatud maa hind kütab kirgi” esitatud väide, et LVM Kinnisvara Kuressaare poolt koostatud eksperthinnangus on eksitud kinnistuomaniku kahjuks, ei vasta tõele.

Vastavalt lepingule ei saa hindaja avaldada Lahe 1 kinnistu hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, va juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks.

Samas saame selgitada selle koostamise põhimõtteid ja metoodikat.

Lähtudes EVS 875-12 toodud võrdse kohtlemise põhimõttest on hindamisel kasutatud kõigi sarnaste objektide korral ühesuguseid lähteandmeid. Seetõttu on tinglikult hoonestamata maatükile leitud turuväärtus kasutatav ainult äralõike hüvitisväärtuse leidmiseks ja mitte millekski muuks otstarbeks.

Lisaks peame oluliseks selgitada, et kõik eksperthinnangud sisaldavad ümbruse üldist kirjeldust. Kinnistute ümbruse veel detailsem kirjeldus eksperthinnangus ei mõjuta kinnistu hindamistulemust. Hindaja peab olema oma töös erapooletu ning ta ei saa lisada hindamisakti ühe või teise osapoole poolt soovitud detaile või kirjeldust.

LVM Kinnisvara: Lahe 1

LVM Kinnisvara: kirgi küttev 89 m² äralõige Lahe 1

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×