LVM Kinnisvara: meie blogikandest saab seadusemuudatus

Ingmar Saksing 6. dets. 2010

Novembris kirjutasime, et euro tõstab notaritasusid. Pärast blogikandest inspireeritud artikli ilmumist otsustas Riigikogu rahanduskomisjon tasud üle vaadata.

Oma tänasel istungil arutaski Riigikogu rahanduskomisjon valitsuse algatatud notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekuid ja otsustas toetada muudatusi, millega korrigeeritakse notarite tasusid ja kohtutäiturite tasu määrasid selliselt, et need eurodesse ümberarvestatuna ja ümmardatuna on inimesele soodsamad ja eurole üleminekul ei toimuks tasude tõusu.

Kui eelnõu 9. detsembril kolmandal lugemisel vastu võetakse, viib see muudatus seaduse kooskõlla kokkulepitud poliitikaga, et eurole üleminekul muutuvad riigi kehtestatud tasud kodanikele soodsas suunas.

 LVM Kinnisvara: tasud on eurodesse ümberarvestatuna soodsamad

LVM Kinnisvara: tasud on eurodesse ümberarvestatuna soodsamad

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×