LVM Kinnisvara: Pärnu Linnavolikogu kaalub maakleriteenuse kasutamist

Ingmar Saksing 6. mai 2010

Pärnu Linnavalitsus suunas volikokku määruse eelnõu, millega soovitakse linnavara müügitöö paremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks kasutada müügiobjektidele ostjate leidmisel maakleriteenust.

Selle järgi on maakleri ülesandeks vahendustasu eest müügiobjektidele ostjate leidmine, müügiobjektide ja -tingimuste tutvustamine. Maakleriteenuse osutajad leiab linnavalitsus konkursi korras. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on madalaim pakutud vahendustasu suurus.

Maakleriteenuse eest tasumiseks on vajalik kehtestada maakleritasumäärad ja alused maakleritasu maksmiseks. Selleks tegi linnavalitsus ettepaneku täiendada linnavara valitsemise korda paragrahviga 19 1. Maakleritasumäärade kujundamisel on arvestatud kinnisvarabüroode poolt rakendatavaid vahendustasumäärasid.

Diferentseeritud tasumäärad (väiksema müügihinna puhul suurem vahendustasumäär) paneb huvituma ka väiksemate objektide müügitöö korraldamisest. Konkursi väljakuulutamisel määrab linnavalitsus, lähtudes kehtestatud vahendustasu maksimummääradest, igale müügiobjektile vahendustasu määra, mis on pakkumiste tegemise aluseks. Maakleritasu makstakse pärast müügilepingu sõlmimist. Maakleritasu makstakse ainult maaklerile, kes on sõlminud vastava objekti müügi korraldamiseks maakleriteenuse lepingu. Maakleritasu makstakse ka juhul, kui linn loobub ostjast ja maaklerist mitteolenevatel põhjustel müügilepingu sõlmimisest.

Maakleriteenuse eest maksmiseks sätestatakse korras linnavalitsusele õigus arvata maakleriteenus hind maha lepingu sõlmimisel ostja poolt makstavast müügihinnast.

Maakleritasu maksimummäärad (ilma käibemaksuta) vara müügihinnast on kuni 500 000 kr – kuni 5% ; 500 001 – 1 000 000 – kuni 4% ; 1 000 001 – 2 500 000- kuni 3% ; üle 2 500 001 – kuni 2%.

A. H. Tammsaare pst 11

A. H. Tammsaare pst 11

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×