LVM Kinnisvara: välismaalastega viimase hetke tehinguid ei tehta

Anniki Leppik 5. mai 2011

Suve saabudes (aga ka aasta-aastalt järjest enam muul ajal) kasvab see osa tehingutest, mis on seotud välismaal viibivate klientide ja välismaalastega. Tehingu, kus üks osapooltest on välismaalane või kus on vajalik välismaalt saadetud dokumentide kasutamine, eeldab peaaegu alati tõendit, et välja antud dokument on ehtne, mis võib oluliselt pikendaga tehinguni jõudmise aega.

Enam kui 100 riigi puhul kinnitatakse dokumente apostilliga. Apostill (apostille) on dokument, millega kinnitatakse, et välja antud avalik dokument on väljastatud nõuetekohaselt. Apostilliga saab kinnitada dokumente riikides, mis on ühinenud apostillikonventsioongia või seda tunnustanud. Vt ühinenud riikide loetelu.

Riikides, mis ei ole apostillikonventsiooniga liitunud, legaliseeritakse dokumente välisministeeriumis. Erandina ei vaja apostilli ega legalisatsiooni Venemaa, Ukraina, Läti, Leedu ja Poola dokumendid. Nendel riikidel on Eestiga sõlmitud õigusabilepingud.

Dokumendid, mis vajavad kinnisvaratehingutes apostilli või legalisatsiooni:

  • Volikirjad
  • Sünnitunnistused
  • Abielutunnistused
  • Abielulahutustunnistused
  • Surmatunnistused
  • Nimemuutmistunnistused
  • Perekonnaseisuakti ärakirjad
  • Tõend perekonnaseisu kohta
  • Kohtu- ja notariaaldokumendid
  • Väljavõtted äriregistrist

Arvestades info ja dokumentide liikumise kiirust, bürokraatia suurust, vastuvõtupäevasid ja -aegasid, võib julgelt väita, et seda liiki tehingute ette valmistamine, kui sellega hakatakse tegelema alles ostja leidmisel, võtab poole rohkem (kui mitte kauem) aega!

LVM Kinnisvara: välismaalased tunnevad huvi mereäärsete kinnistute vastu

LVM Kinnisvara: välismaalased tunnevad huvi mereäärsete kinnistute vastu

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×