Pärnumaa kinnisvaraturu ülevaade 2023

LVM Kinnisvara 10. jaan. 2024

Pärnumaa kinnisvaraturg

Pärnumaa kinnisvaraturul toimus 2023. langus nii kinnisvara ostu-müügi tehingute arvus kui ka tehingute koguväärtuses. Tehingute arv langes 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga 23,8% ning tehingute koguväärtus langes aastases võrdluses 22,4%. Maa-ameti andmetel oli kinnisvara ostu-müügi tehingute arv Pärnumaal 2023. aastal 2 819 tehingut, tehingute koguväärtus 256,66 milj eurot. Tehingute arv ja koguväärtus on Pärnumaal langenud teist aastat järjest.

Pärnu kinnisvaraturg moodustab tehingute arvu poolest kogu Eesti turust ca 5%. Tehingute koguväärtuse poolest moodustab Pärnu turg Eesti turust ca 5,9%. Pärnumaa osatähtsus Eesti kinnisvaraturul langes 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga 2,5 protsendi võrra tehingute arvu osas ning rahalise väärtuse osas 0,3%. Ka Pärnumaa kinnisvaraturu osatähtsus kogu Eesti turust on langenud nii tehingute arvu kui ka koguväärtuse osas kaks aastat järjest.

Pärnu kinnisvaraturust (arvestades tehingute koguväärtust) ligikaudu 2/3, so 65% moodustasid 2023. aastal tehingud elamispindadega. Korterid moodustasid kõikidest kinnisvaratehingutest 47%, elamud 18%, tehingutest 17% moodustasid äri-, tootmis- ja muud pinnad ning 18% hoonestamata maad. Oluliselt on vähenenud hoonestamata maade osakaal kogu kinnisvaraturu mahust, ülejäänud sektorite osakaal aga tõusis.

2023. aastal tehti Pärnu maakonnas (ilma Pärnu linnata) 1720 kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtuses 108,84 milj eurot, mis on aastases võrdluses tehingute arvu poolest 27% vähem ning koguväärtuse osas 19% madalam. Keskmiseks tehinguhinnaks 2023. aastal Pärnumaal (ilma Pärnu linnata) kujunes 63 280 eurot, mis on 9% kõrgem kui 2022. aastal.

Pärnu linnas langesid 2023. aastal aastases võrdluses nii tehingute arv, rahaline koguväärtus kui keskmine tehinguhind. 2023. aastal tehti Pärnu linnas 1099 kinnisvara ostu-müügi tehingut koguväärtusega 147,77 milj eurot. Võrreldes 2022. aastaga langes tehingute arv 19% ning tehingute rahaline maht vähenes 24 %. Keskmiseks tehinguhinnaks 2023. aastal kujunes Pärnu linnas 134 459 eurot. Võrreldes 2022. aastaga langes keskmine tehinguhind ca 6%, mil keskmine tehinguhind oli 143 665 eurot.

 

Pärnumaa elamuturg

Pärnumaa elamuturul toimus 2023. aastal langus tehingute arvus ja tehingute koguväärtuses, kuid keskmine tehinguhind ja mediaanhind aastases võrdluses tõusid.

2023. aastal tehti Pärnumaal (koos Pärnu linnaga) 316 ostu-müügi tehingut elamutega koguväärtuses 42,025 milj eurot, keskmine tehinguhind oli 132 993 eurot, mediaanhind 120 000 eurot. Keskmiselt müüdi igas kuus 26 elamut. Tehingute arv langes võrreldes 2022. aastaga 27%, tehingute koguväärtus langes 19%. Keskmine tehinguhind aga tõusis aastases võrdluses 11% ning mediaanhind 26%.

 

Pärnu linna elamuturul toimus 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga langus  elamute tehingute arvus ja tehingute koguväärtuses, kuid keskmine tehinguhind aastases võrdluses tõusis, mediaanhind jäi samale tasemele.

2023. aastal müüdi Pärnu linnas 74 elamut koguväärtuses 20,712,828 milj eurot, keskmiseks tehinguhinnaks kujunes 173 184 eurot, mediaanhinnaks 155 000 eurot. Tehingute arv langes võrreldes 2022. aastaga 20,4%, tehingute koguväärtus langes 13,9%. Keskmine tehinguhind tõusis aastase võrdluses 8,2%, mediaanhind jäi aga täpselt samale tasemele.

Elamute tehinguhinnad jäid 2023. aastal vahemikku 10 000 – 497 000 eurot. Keskmiselt müüdi igas kuus 6 elamut. Pärnu linnas on väljakujunenud 6 elamupiirkonda: Kesklinn, Ranna rajoon, Raeküla, Rääma, Ülejõe ja Vana-Pärnu, statistikas eristatakse ka Tammiste linnaosa.

Piirkondadest on kõige hinnatum Ranna rajoon, millele järgneb Kesklinn. Sealse piirkonna elukondliku kinnisvara hinnad on oluliselt kõrgemad kui Pärnu linnas tervikuna ning kohalik ostujõud ei küündi reeglina tasemele, mis võimaldaks sinna elamut soetada. Kohalike elanike seas on võrdselt soositud Raeküla, Ülejõe ja Rääma linnaosad, kus elamute hinnad ja nõudluse/pakkumise vahekord on üsnagi sarnased. Madalamalt on hinnatud Vana-Pärnu piirkond.

Kõige rohkem tehti tehinguid 2023. aastal Raeküla linnaosas paiknevate elamutega (23 tehingut), sellele järgnesid Rääma, Kesklinn ja Ülejõe vastavalt 15, 14 ja 12 tehinguga. Kõige vähem tehti tehinguid Tammiste linnaosas, kus omanikku vahetas 3 elamut. Kõige kõrgem elamu keskmine tehinguhind oli traditsiooniliselt Kesklinnas (ca 258 000 eurot) ning kõige madalam Ülejõe linnaosas (ca 122 000 eurot).

Linnas asuvate elamutega konkureerivad veel vahetult linna ümbruses (kuni 10 km linnpiirist) asuvad hoonestatud kinnistud. Linnapiirist kaugemale jäävate elamute hind kukub kiiresti. Elamute juures hinnatakse nende asukohta, seisukorda, kinnistut, liitumiste olemasolu ning ümbrust.

Pärnu linna lähiümbruse elamute turg (Tammiste küla, Papsaare küla, Reiu küla) on aktiivne ning sealsete elamute hinnad ei jää alla Pärnu linna elamute hindadele. Valdavalt on linnalähedastes piirkondades tehinguobjektideks uuselamud. Pärnu maakonnas on enim nõutud linna lähivaldadesse, kuni 10 km kaugusele linnast jäävad elamud, mille ostjateks on reeglina kohalikud perekonnad alalise elamispinna soetamise eesmärgil. Pärnust kaugemaid elamuid ostetakse nii elamiseks kui suvitamiseks.

Suvekodudeks ostetavate hoonestatud kinnistute hinnad sõltuvad väga suurel määral just asukohast. Enim ollakse nõus maksma looduslikult kaunis kohas, eelistatult siis merega piirneva kinnistu või muu veekogu äärse kinnistu eest. Suur osa on ka juurdepääsuteede olemasolul/seisukorral ning tarbevee ja elektrivõimsuses olemasolul.

 

Pärnu korterituru ülevaade

Pärnumaa ja Pärnu linna korteriturul toimus 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga langus korterite tehingute arvus ja tehingute koguväärtuses, kuid keskmine tehinguhind aastases võrdluses tõusis.

Maa-ameti tehinguandmetele tuginedes tehti 2023. aastal Pärnu maakonnas tervikuna kokku  1 209 ostu-müügitehingut korteriomanditega (eluruumidega) kogusummas 104,867 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aastaga langes tehingute arv 11%, tehingute koguväärtus langes aastases võrdluses 7,5%. Keskmiseks korteri tehinguhinnaks kujunes Pärnumaal 2023. aastal 1 655 eur/m² ning mediaanhinnaks 1 580 eur/m², mis tõusid aastases võrdluses vastavalt 5% ja 2%.

Pärnumaa korterite tehingute arvust ligikaudu 66% moodustasid tehingud Pärnu linna korteritega, ning see arv on võrreldes 2022. aastaga langenud 2%. Aktiivsem oli korterite müük Pärnu linna kõrval ka Sauga alevikus ja Paikuse alevikus. Maakonna äärealadel tehakse korteritega tehinguid harva ning tehinguhinnad on madalad. Rahalises väärtuses moodustasid Pärnu linna korterid 86% kogu Pärnumaa korterituru mahust, mis aastases võrdluses on langenud 2%.

2023. aastal tehti Pärnu linnas 798 ostu-müügi tehingut korteritega kokku 90,216 miljoni euro väärtuses. Korterite müügihindade vahemik oli 2 128 – 716 000 eurot, pinnaühiku hinnavahemik  48 – 7 501 €/m². Keskmine tehinguhind oli 113 053 eur, keskmine pinnaühiku hind 2 183 €/m² ning mediaanhind 2 101 eur/m². Keskmine korteriomandi pinnaühiku hind tõusis 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga 7,8%, mediaanhind 10,2%. Tehingute arv langes aastases võrdluses 13,8%, tehingute koguväärtus langes 8,3%.

 

Pärnu linna korteriturul valitsevad järgmised trendid:

  • müügis olevate korterite valik on alates 2022. aasta IV kvartalist järjepideval tõusnud;
  • eelistatakse osta heas seisukorras, remonditud ning kvaliteetse köögimööbliga sisustatud kortereid;
  • järjest olulisemaks on muutunud korterelamu ja trepikoja üldine seisukord ning aktiivse korteriühistu olemasolu;
  • nõutuimad on 2- toalised korterid, nendega teostatakse kõige rohkem tehinguid, samas on ka nende pakkumine kõige suurem.

 

Piirkondade eelistustes muudatusi ei ole toimunud. Endiselt on kallimad piirkonnad Ranna rajoon ja südalinn, kus korterite hinnad ületavad tunduvalt Pärnu keskmist taset. Nende piirkondade korterite ostjad on eelkõige mitte kohalikud elanikud. Hinda on läinud ka Pärnu jõega piirnevad alad Rääma linnaosa alguses ja Eeslinnas, kuhu on viimastel aastatel ehitatud ning ehitamisel mitmed uued korterelamud. Kohalike seas on hinnatuim piirkond Mai elamurajoon, kus on hästi välja arenenud infrastruktuur, olemas on koolid, lasteaiad, kaubanduskeskused, hea bussiühendus erinevate linnaosadega jms. Mai elamurajoonile järgnevad Rääma linnaosa ja Ülejõe linnaosa algus. Väiksem on huvi Vana-Saugas paiknevate väikse planeeringuga nn Hruštšovka korterite vastu.

Statistika andmebaasides kasutatavad linnaosad lähevad mõnevõrra lahku rahva hulgas väljakujunenud linnaosadest. Statistika andmebaasides on Pärnu linn jaotatud seitsmeks linnaosaks. Suurim piirkond on Kesklinn, mille hulka kuuluvad ka Ranna rajoon ja Mai elamurajoon. Suuruselt järgmised on Rääma ja Ülejõe. Vähemal hulgal on kortereid Tammiste linnaosas ja Vana-Pärnu linnaosas. Raeküla linnaosas on vaid mõned väiksed kahekorruselised korterrelamud.

Kõige rohkem tehinguid tehti 2023. aastal Kesklinnas, 73% kogu Pärnu linna korterite kogukäibest. Rääma linnaosa korterite tehingud moodustasid 14% Pärnu korterite tehingute kogumahust ning Ülejõe linnaosa korterite tehingud 7%. Ülejäänud linnaosade osakaal kogu Pärnu korterituru mahust oli marginaalne.

Korteri mediaanhind oli 2023. aastal kõige kõrgem üllatuslikult Tammiste linnaosas, milleks kujunes 2 159 eur/m². Selle põhjuseks on asjaolu, et Tammistes on müüdud vaid uuselamutes paiknevaid kortereid. Tammistele järgnesid Kesklinna linnaosa 2 138 eur/m², Rääma linnaosa 1 659 eur/m² ja Ülejõe linnaosa 1 637 eur/m².  Kesklinnas korteri ruutmeetri mediaanhind tõusis aastases võrdluses 37%, Tammiste linnaosas 30%, Rääma linnaosas 47%, Ülejõe linnaosas 36% ning Vana-Pärnu linnaosas koguni 89%.

Uusi esmakasutuses olevaid kortereid, millede valmimisaeg oli 2021.a-2023.a., müüdi 265, siinjuures on arvestatud ka külaliskorteritega (mitteeluruumidega) ja korteritega, milledega on tehntud üksnes võlaõiguslik tehing ning asjaõigusleping on sõlmimata. Uute korterite tehinguhinnad jäid vahemikku 2 300 – 7 500 eur/m², keskmine tehinguhind oli 3 228 eur/m²

 

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×