Põhiseaduskomisjon lükkas Eestis kinnisvara omavate Venemaa kodanike soovi tagasi

LVM Kinnisvara 18. mai 2023


Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna kollektiivset pöördumist, kus sooviti Eestis kinnisvara omavatele Venemaa kodanikele erandina võimalust taotleda viisasid ja kinnisvara hooldamiseks Eestis käia, ning asus seisukohale, et piirangute lõpetamiseks eelduste loomine sõltub Venemaa Föderatsiooni tegevusest.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Igor Taro (Eesti 200) sõnul peavad taolise pöördumise esitajad saama Eesti seadusandjalt tugeva sõnumi, miks on selline olukord tekkinud ja kus asub lahenduse võti. «Kinnisvara omamine Eesti Vabariigis ei ole Venemaa kodanikele meie põhiseadusest tulenev õigus,» ütles ta. «Kui pöördumises kirjeldatud olukord kinnisvara hooldamata jätmise või võlgade katmisega peaks hakkama põhjustama probleeme Eestis elavatele inimestele, tuleks kaaluda selle lahendamist Eesti Vabariigis elavate inimeste huvidest lähtuvalt.»

Komisjoni otsuse kohaselt sõltub sanktsioonide ja piirangute lõpetamiseks eelduste loomine Venemaa Föderatsiooni tegevusest, mistõttu tuleb kollektiivse pöördumise esitajatel pöörduda Venemaa Föderatsiooni võimude poole ning nõuda, et Venemaa Föderatsioon lõpetaks sõja ja järgiks rahvusvahelist õigust.

«Suurendada tuleb just sisemist survet Venemaal režiimi vastu, kes on algatanud selle sõja, sest ei ole võimalik tolereerida neid ebainimlikke tegusid, mida Venemaa Ukrainas korda saadab,» märkis komisjon kollektiivse pöördumise kohta tehtud otsuses.

Anton Petersoni algatatud ja 1133 allkirja kogunud kollektiivne pöördumine «Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülal pidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne)» võeti riigikogu menetlusse 21. märtsil. Pöördumises paluti uuesti läbi vaadata olukord, kus on valitsuse korraldusega alates mullu septembrist ajutiselt piiratud kõigi kehtiva lühiajalise Schengeni viisaga Venemaa kodanike Eestisse sisenemist, mistõttu pole Eestis kinnisvara omavatel Venemaa kodanikel võimalik oma siin asuvat kinnisvara hooldada.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus annab komisjonile pöördumist menetledes võimaluse algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, korraldada avalik istung, edastada ettepanek pädevale institutsioonile või valitsusele, ettepanek tagasi lükata või lahendada probleem muul viisil. Põhiseaduskomisjon langetas täna otsuse lahendada arutlusel olnud kollektiivses pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

Postimees kirjutas märtsis, et eelmisel aastal jooksid Venemaa Föderatsiooni kodanikud piiri tagant Eesti kinnisvarale tormi. Ostud kasvasid ligi 40 protsenti ning enim nõuti odavaid kortereid Ida-Virumaal, eeskätt Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel. Ostetud korteritega tutvudes avaneb aga aastaid toiminud kummaline muster.

LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul on Ida-Virumaal Vene kodanike korteriostudest näha, et neid ei soetata äri ega elamise eesmärgil. Saksingu sõnul tekkis praegune ostu-müügimuster pärast Krimmi okupeerimist ja praeguseks on sel viisil Ida-Virumaale soetatud juba üle 3000 korteri.

Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar tunnistas, et Venemaa Föderatsiooni kodanike tõusvas joones minevad kinnisvaraostud tekitavad muret, kuid ühest vastust, miks see nii on, tal pole.

Allikas: Postimees

Rubriigid

Arhiiv

Teie kiri on saadetud

×
×